Solfilm UV-Skyddsfilm

Skydd mot ultraviolett strålning

Solskyddsfilmer innehåller UV-filter som nästan helt absorberar ultraviolett strålning som når fönster och glasdörrar. Såväl ultraviolett strålning som synligt ljus (framför allt i det vita och blå våglängdsområdet) är en starkt bidragande orsak till blekning av golv, mattor, draperier och andra inredningsobjekt i bostäder och på arbetsplatser. Men genom att installera UV skyddsfilm så skyddar du föremål som utsätts för ljus mot att blekas lika snabbt.

Det är emellertid inte bara solinstrålning som bidrar till blekning. Följande faktorer utgör gemensam orsak till blekning av färger:

  • Ultraviolett strålning
  • Synligt ljus
  • Värme och fukt
  • Kemiska ångor
  • Materialålder
  • Materialkvalitet

Rent praktiskt kan det finnas följande tilläggsorsaker:

  • Otillräcklig ventilation i skyltfönstret
  • Spotlights, halogenlampor och lysrör som avger ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning reflekteras av fasta material som byggnader, gator och träd. Därför kan även affärslokaler som ligger i skugga ha problem med blekning.

Klart enkelglas (3-6 mm) filtrerar bort 23-28 % av den ultravioletta strålningen. Isolerglas är något effektivare, här filtreras 36-42 % bort. Solskyddsfilmer eliminerar 98-99 % av den ultravioletta strålningen (i våglängdsområdet mellan 300 och 380 nanometer).

Olika typer av klarglas eliminerar 13-29 % av solens värmestrålning. Solskyddsfilm eliminerar upp till 80 % av solens värmestrålning.

Skyddsfilm för minskning av värme- och ljusinstrålningen kan levereras klar, tonad, reflekterande eller halvreflekterande, i olika färger och nyanser.

Solskyddsfilm kan dämpa de tre faktorerna värmestrålning, synligt ljus och framför allt UV-strålning, och räknas som den effektivaste produkten för att undvika blekning av material.

NYHET! Vi erbjuder även en specialfilm UV Museum Film 200 med en speciell UV-blockerare (upp till 400 NM) och tester som har gjorts visar att denna nya produkt nästan har en dubbelt så lång fördröjning mot blekning än en vanlig klar säkerhetsfilm. I hela världen används den här filmen framgångsrikt i museer, gallerier, utställningar och auktionshus för att fördröja blekning och missfärgning av föremål.

Ingen solskyddsprodukt kan fullständigt eliminera problemet med blekning. Solskyddsfilm erbjuder emellertid maximalt skydd mot ultraviolett strålning, värme och solljus.